Věrka Hejtíková

 

   

Profesionální handler

Vaše pejsky předvedu profesionálně a s láskou.

 • pro všechna plemena psů FCI uznaná i neuznaná
 • specializace pro plemeno Dalmatin a FCI skupinu VI.
 • specializace pro plemeno Barzoj a FCI skupinu X.
 • specializace pro FCI skupinu I.
 • specializace pro FCI skupinu VII. 

 

Profesionální lektor a poradce v oboru

 • Kynologie
 • Evoluce a domestikace psa
 • Organizace kynologie ve světě a v ČR
 • Organizace a vedení chovu psů a koček
 • Základy genetiky a plemenářské práce, DNA
 • Zásady zdravého chovu zvířat – související problematika
 • Chov psů a koček
 • Anatomie psů a koček
 • Fyziologie psů a koček
 • Výživa a krmení, Obezita
 • Testování povahy
 • Reprodukce
 • Porodnictví a péče o štěňata a matku
 • Hygiena chovu
 • Biologické základy chovu
 • Welfare
 • Obecná zootechnika, Tvorba expozice
 • Technologie chovu
 • Základy veterinářství - Veterinární tématika
 • Vybrané kapitoly z veterinářství
 • Parazitologie
 • Nemoci psů a koček
 • BOZP
 • Farmakoterapie
 • Profesní etika a transport zvířat
 • Etologie
 • Obecná psychologie
 • Vývojová psychologie
 • Sociální psychologie
 • Psychosociální patologie
 • Psychologické aspekty komunikace
 • Praktická manipulace a Výchova psa a kočky
 • Využití psa

 

Chov a výcvik psů

 • Specializace teorie a výcvik 
 • Chovatelská problematika a práce se psi (zvířaty)
 • Manipulace a práce se psem
 • Praktický nácvik stop
 • Poslušnost
 • Ovladatelnost
 • Shaping aneb tvarování psa
 • Hodnocení exteriéru
 • Kritéria posuzování
 • Práce se štěňaty
 • Základy Obran, Agility, Flyball
 • Výcvikové metody a postupy

 

Způsoby učení  

 • Modeling
 • Mimikry
 • Luring
 • Capituring
 • Shaping
 • Targeting

 

Praxe včetně přípravy

 • Mohu Vás naučit správné předvedení Vašeho pejska na výstavách, pejsky mám ráda, rozumím jim a oni mě. 
 • Pořádám semináře rozdělené do: začátečníci, pokročílí a speciálky. Učím i děti jak správně pejsky vystavovat :)

 

Masáže psů, Fyzioterapie a Rehabilitace 

 • vhodné pro všechna plemena psů i koček 
 • léčebná (pooperační, poúrazové) 
 • sportovní
 • pracovní
 • relaxační 

 

Canisterapie

 • je léčebný kontakt pejska a člověka 
 • všude kam pejsek přijde, vyvolává dobrou náladu a spoustu úsměvu 
 • Uzdravuje, když už bílá medicína nestačí . . . 

 

Práce s handicapovanými a zachráněnými zvířaty 

 • manipulace s hluchými nebo slepými jedinci
 • návrat zachráněných zvířat zpět do plnohodnotného života

 

Spolu-chovatel v chs Dalmatinů Petrovický vítr  a úzká spolupráce s  chs Barzojů dona Zuzia 

 • praxe ve "psím světě" zatím 25 let
 • úspěšný absolvent vysoce odborného studia s akreditací 

 

Zákon na ochranu zvířat č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání je český zákon ze dne 15. dubna 1992, č.246/1992 Sb., který reguluje práva zvířat a stanoví podmínky nakládání s nimi. Jeho účelem je chránit zvířata před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich bezdůvodným usmrcováním člověkem. Do roku 2012 byl již novelizován deseti zákony.