Psi jsou velmi společenská zvířata. Nejraději žijí s člověkem, který je má rád a uznává je. Pes rád člověka přijme, stará se o něj a bere ho jako člena své rodiny, tedy své smečky. Pes také rád žije s ostatními psy a jinými zvířaty. Každý člověk je pro psa vzácností a dle toho se k němu chová. Ikdyž je člověk na psa zlý. Věří mu, upíná se na něj a je mu naprosto oddán. Pes umí i léčit a to jak fyzicky, tak psychicky. U psů, kteří žijí ve smečce, platí přísná hierarchie ve které má každý člen pevně stanovené postavení. To platí i u vlků. Příroda je příroda a tu nelze obejít. Chování každého psa, ať už jednotlivě nebo ve smečce se může měnit v závislosti na celé řadě faktorů.

Psi jsou velice učenliví a velmi přizpůsobiví. Lidé ja začali využívat i jako pomocníky třeba při záchraně lidských životů nebo při léčení lidí.

Každý pes bere svého pána jako svou smečku. To platí vždy, i v rodině. Hierarchie u psů je dána stejně, jako u vlčí smečky s tím rozdílem, že o psa se stará člověk. Ve psí smečce jsou též jasná pravidla, která se musí dodržovat a každý pes je ctí a vyžaduje po svém pánu. U psů platí, že ALFA je jeho pán. ALE pokud se psu, který chce na jeho místo naskytne příležitost, neváhá a zkusí to. Lidé si často ze svých psů dělají miminka, oblékají je do různých oblečků, lakují jim nehty a polidšťují je. Při tom všem si ale málokdy uvědomí, že pes je pes.

Psi jsou výbornými společníky a opravdovými přáteli, přesto je důležité je respektovat. Platí pravidlo, že pokud prokáži respekt psovi, můžu si získat jeho.

V čele smečky je ALFA samec a ALFA samice, kteří tvoří alfa pár, nadřazený všem členům smečky. V případě soužití psa s člověkem, který samozřejmě přebírá vůdčí postavení nad psem, bych toto nazvala jako ALFA1 a ALFA2. ALFOU1 samozřejmě myslím člověka s celou jeho rodinou, kterou musí ALFA2 plně respektovat. U vlků platí, že jedinec ALFA ne vždy vede lov nebo jde v čele smečky a ani nemusí jíst dříve než ostatní. Jedinec může být ALFOU dokonce jen za určitých okolností nebo při určitých činnostech (třeba pouze při lovu). ALFA ale vždy požívá úctu ostatních členů smečky.

Když fena hárá, vábí samce produkcí silných aromatických látek, které přebijí pach ostatních samic.

ALFA PÁRU jsou podřízeni ostatní dospělí členové smečky, z nichž nejvyšší postavení má BETA pes a BETA fena. Jedinec BETA může jako jediný ohrozit pozici ALFY. Ostatní psi vytvářejí hierarchii s dvou- až tříletými jedinci na vrcholu a jednoletými vespod.

Mláďata si také vytvářejí vlastní sociální strukturu, ale bez ohledu na pohlaví.

Každá smečka má takzvanou CHŮVU, která má stejné postavení jako ALFA. CHŮVA vychovává smečku a musí ji vždy poslechnout. Samozřejmě na CHŮVU dohlíží ALFA. Ve psí smečce je dobré CHŮVU naučit a jasně jí ukázat, jak má psí smečku vychovávat, a pak už jen dohlížet.

Úplně nejnižší postavení má jedinec OMEGA. Je to nejslabší jedinec smečky. Je to obětní beránek, který může být i šikanován. Při napadení smečky většinou nese hlavní nápor a vyžadují-li to vyšší zájmy smečky, může být i obětován. Tímto způsobem se smečka zbavuje nežádoucích členů (tzv. vnitřní selekce). To je dáno u vlků.

Hierarchická struktura je dána rovnováhou sil. Zespodu působí tendence k sociální expanzi a proti ní působí snaha nadřazených zvířat udržet si svoje místo. Změny v postavení se často rozhodnou jediným bojem. Prohraný boj způsobí na určitou dobu psychický otřes tak silný, že zvíře může poklesnout o několik hodnostních stupňů. Tyto souboje mohou končit i zraněním či dokonce smrtí. Je důležité rozlišit souboj o postavení, který smrtí končit nemusí. Já osobně ve své smečce určuji postavení každého psa, které si musí on sám zasloužit. Do veškerých rozbrojů, nebo vyměňování názorů, které nejsou vyřešeny do pár vteřin zasahuji a já určuji jak to bude. Mě jako ALFU vždy musí poslechnout, plně respektovat a ctít.

 

Zpracovala Věrka Hejtíková

Zdroj: Vlčí svět